Monday, March 14, 2011

Singkatan

Biasa, dalam perbualan, kita menggunakan bahasa singkatan untuk memudahkan komunikasi seperti ‘ini’ menjadi ‘ni’, ‘aku’ menjadi ‘ku’ dan ‘pergi’ menjadi ’gi’. Perkataan ini boleh digunakan selagi kita menggunakannya pada tempat yang betul.

Contohnya, fungsi kata singkatan ‘ku’ merupakan singkatan daripada perkataan ‘aku’ yang perlu disertakan dengan kata dasar sebelum dan selepasnya. Contohnya kumakan, kukasih, rumahku dan sebagainya.

Contoh kedua ialah kata ganti singkatan ‘ku’ adalah sebagai pelaku. Kata ganti singkat ‘ku’ sebagai pelaku hendaklah disatukan dengan kata dasar yang ada selepasnya untuk membentuk kata kerja pasif. Ejaan kata menjadi salah seandainya ‘ku’ dirangkaikan dengan tanda sempang atau dipisahkan daripada kata dasar yang mengikutinya. Contohnya;


Betul                                                 Salah
Kucari                                               ku-cari, ku cari
Kubalas                                             ku-balas, ku balas
Kucintai                                             ku-cintai, ku cintai
Kuterima                                            ku-terima, ku terima 

No comments:

Post a Comment