Monday, March 14, 2011

D-M (Desa Murni)

Kesilapan yang kerap berlaku dalam perbualan seharian kita yang mempunyai kaitan dengan kesalahan hokum D-M iaitu perkara yang diterangkan mesti mendahului perkara yang menerangkan.

Lain-lain perkara
Lain-lain tempat
Lain-lain masa

Dalam frasa lain-lain perkara, kata yang utama ialah kata nama perkara sebagai pokok percakapan. Jadi, kata nama perkara sebagai kata utama yang diterangkan hendaklah diletakkan diawal rangkai kata. Oleh itu, perkataan lain menjadi penerang atau kata yang menerangkan yang diletakkan selepas kata utama perkara. Apabila kata utama perkara yang diterangkan menjadi bentuk jamak dengan cara diulang, maka kita akan mendapat rangkai kata perkara-perkara lain. dengan itu, rangkai kata yang betul ialah perkara-perkara lain dan bukannya lain-lain perkara.

Pembetulan;
Perkara-perkara lain
Tempat-tempat lain
Masa-masa lain

No comments:

Post a Comment