Thursday, March 10, 2011

Saya orang…….

Dalam bilik kuliah

Ketika pembentangan dalam kuliah, masih ada pelajar yang menggunakan dialek negeri masing-masing.

Sepatutnya, pelajar terutamanya pelajar universiti menggunakan bahasa baku ketika berkomunikasi dalam  kelas terutama ketika melakukan pembentangan. Hal ini kerana, kita disarankan untuk menggunakan bahasa Melayu tinggi sesuai dengan taraf kita sebagai pelajar universiti. Memang kita juga perlu terus menggunakan bahasa dialek bagi memelihara kewujudannya namun, bukan semua tempat kita boleh menggunakan dialek. 

No comments:

Post a Comment