Tuesday, March 15, 2011

kaya

kaya
Ejaan yang betul ialah sari kaya. Kaya bermaksud orang yang mempunyai banyak wang atau perkara yang lebih seprti kaya dengan protein. Walaupun ejaan tersebut dianggap sebagai kata nama khas, tetapi ejaan yang sebetulnya perlu diketahui umum agar tidak menimbulkan kekeliruan.

No comments:

Post a Comment