Tuesday, March 15, 2011

beli

Penjual wanita bermaksud orang yang menjual. Jadi, penjual wanita dapat dirumuskan sebagai orang yang menjual wanita.


Ejaan yang betul ialah juru jual wanita iaitu pekerja wanita yang menguruskan hal-hal jualan. Penggunaan kesalahan bahasa seperti ini secara berleluasa akan mencemarkan bahasa. Hal ini kerana masyarakat akan menganggap bahawa perkataan yang digunakan adalah betul padahal sebenarnya adalah salah. Masyarakat akan menjadi keliru dan akhirnya mereka sendiri yang akan melakukan kesilapan yang sama.
  

No comments:

Post a Comment