Monday, March 14, 2011

Kata bilangan

Berbagai projek
Berbagai jenis
Berbagai juadah

Sepatutnya;

Berbagai-bagai projek
Berbagai-bagai jenis
Berbagai-bagai juadah

Kata bilangan ‘berbagai-bagai’ yang menunjukkan maksud jamak tidak boleh diganti dengan kata ‘berbagai’ kerana kata ‘berbagai’ bererti berbanding atau ada persamaan. ‘Berbagai-bagai’ juga boleh diganti dengan perkataan ‘pelbagai’.

No comments:

Post a Comment