Monday, March 14, 2011

Masa.

Sering kita dengar dalam ucapan atau dalam perbualan seharian ayat macam ini, ‘dari masa ke semasa’, ‘dari masa ke satu masa’ dan dari masa ke suatu masa’.

Perkataan yang betul ialah, ‘dari masa ke masa’ dan ‘dari satu masa ke satu masa’, ‘dari suatu masa ke suatu masa’. Penggunaan ungkapan ‘dari masa ke masa’ dianggap kurang sesuai kerana ungkapan ini tidak mempunyai maksud jarak waktu. Oleh sebab itu, ungkapan ini tidak merujuk kepada jarak waktu tentu atau jarak waktu tak tentu. 

No comments:

Post a Comment