Monday, March 14, 2011

Salah lagi.

Dalam bilik kuliah.

Mahasiswa kita pada hari ini suka menggunakan perkataan ‘ok’ semasa berkomunikasi terutama ketika pembentangan.

Penggunaan perkataan ‘ok’ perlu diganti dengan perkataan ‘baiklah atau baik’. Perkataan ‘ok’ merupakan singkatan kepada ayat bahasa inggeris iaitu, a word expressing approval or assent. Bagi bahasa Melayu, perkataan ‘baik’ adalah lebih sesuai. 

No comments:

Post a Comment