Tuesday, March 15, 2011


Kita dengar pelbagai kesalahan bahasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Disini, tidak perlu rasanya untuk saya senaraikan kesalahan tersebut kerana telah banyak ulasan mengenainya termasuk cara mengatasi. Saya ingin berkongsi sebaris ayat daripada salah seorang tenaga pengajar yang pernah mengajar saya. Dia berkata, ‘pastikan anda bercakap menggunakan bahasa seperti yang anda tulis kerana mampu memperlihatkan yang anda ini canggih dan pastikan setiap perkataan yang diungkapkan  adalah jelas.' 

No comments:

Post a Comment