Monday, March 14, 2011

Jamak.

Daun-daun berguguran
Binatang-bintang berkelipan
Kucing-kucing berkeliaran
Sekalian hadirin
Sepatutnya;

Daun berguguran
Bintang berkelipan
Kucing berkeliaran
hadirin

Frasa kerja berguguran, berkeliaran dan frasa adjektif berkelipan sudah menunujukkan jamak. Oleh itu, perkataan sebelumnya tidak perlu digandakan kerana akan menjadi lewah. 

No comments:

Post a Comment