Tuesday, January 18, 2011

Diari harian (18 Jan2011)

Situasi:
Dalam kuliah baru-baru ini, seorang pensyarah berbangsa Melayu telah menyentuh isu pelajar yang kurang beradap dengan orang yang lebih dewasa daripada mereka. Contoh dialognya ialah;

Pelajar: selamat petang, semalam aku lihat kau di sebuah pusat membeli belah, tapi       aku segan untuk tegur kau.
Pensyarah: (berlalu tanpa kata-kata kerana agak terkilan dengan pertuturan itu)

Pensyarah tersebut menyatakan yang dia tidak ingin melayan orang yang tidak tahu menghormati orang lain.





Penerangan:
Masalah utama dalam dialog diatas ialah tidak tahu cara menghormati orang lain. masalah bukan bahasa yang terlibat sering melibatkan masalah kata ganti nama diri sama ada sopan atau tidak sopan sama ada aku, saya, kau, engkau dan sebagainya. Hal ini sangat berkaitan dengan budaya sesuatu kaum. Bagi bangsa Melayu, penggunaan kata ganti nama ‘kau’ dan ‘aku’ dikhususkan kepada orang yang rapat seperti kawan atau orang yang setaraf dari segi umur dan status. Berbeza dengan kaum yang tidak mementingkan penggunaan ini. Pengetahuan yang luas mengenai sesuatu budaya begitu penting sebelum berkomunikasi dengan orang yang berkenaan. Sepatutnya pelajar tersebut perlu tahu akan penggunaan kata ganti nama yang sesuai untuk berbicara dengan pensyarah tersebut. Cara yang terbaik ialah pelajar tersebut perlu memohon maaf atas kesilapannya dan berjanji tidak akan mengilanginya lagi. 

No comments:

Post a Comment